HỖ TRỢ

SMJA hỗ trợ bảo hành từ 12 - 24 tháng kèm bảo hiểm công trình.

THI CÔNG

SMJA dựa trên bản 2D và 3D tiến hành thi công. Thời gian dự kiến từ 30-45 ngày.

HOÀN THIỆN

SMJA lắng nghe các ý kiến và gợi ý cho khách hàng lần nữa để hoàn thiện 3D và tiến hành lên 2D triển khai.

TRIỂN KHAI

SMJA tiến hành lên 3D khi ký hợp đồng thiết kế. Thời gian hoàn thành thiết kế từ 7-10 ngày.

TIẾP NHẬN

SMJA sẽ lắng nghe và tiếp nhận các ký kiến về sở thích và nhu cầu của bạn. Sau đó, gợi ý các ý tưởng hoàn thiện sản phẩm.